Επικοινωνία

Άφιξη μετά τις 15:00 - Αναχώρηση εως 11:00

Τηλέφωνο
27520 59458

Ξενοδοχείο Άρτεμις

Μπουμπουλίνας 7Α

ΤΚ 21056 / artemis.tolo@gmail.com